Mini-phlebectomy, often referred to as vein crocheting, is a minimally invasive procedure, which is more frequently performed in outpatient settings under local anaesthesia. Usually, it lasts up to one hour. It consists in removing the varicose veins of lower extremities through 2-milimeter incision or puncture of the skin (in the latter it is micro-phlebectomy), using special crochet devices or surgical hooks. The procedure does not require any stitches. Thus, it allows for achieving a very good cosmetic effect in short time, however, it is necessary to wear compression devices after the procedure for quicker absorption of bruising.

This procedure is rather indicated for large and extensive varicose plexus as sclerotherapy in peripheral section does not bring good therapeutic and cosmetic effects. If there is not a need for the treatment of major venous trunks or if there are small-calibre vessels, mini-phlebectomy is replaced by sclerotherapy, which has better effects. 

Bezpośrednio po wykonanej miniflebektomii pacjent może chodzić i możliwy jest powrót do aktywności zawodowej już następnego dnia. W Klinice Flebologii po miniflebektomii zalecane jest stosowanie kompresjoterapii, zazwyczaj jest to pończocha uciskowa w II klasie ucisku.

Miniflebektomia może być stosowana łącznie z innymi technikami, takimi jak klejenie żylaków, laseroterapia czy skleroterapia kompresyjna. Pomaga to zwiększyć skuteczność leczenia przewlekłej niewydolności żylnej.
Przeciwwskazaniem do wykonania zabiegu jest zakrzepica w obrębie żył powierzchownych oraz stany zapalne skóry w okolicy poddawanej procedurze. Miniflebektomia nie wymaga od pacjenta szczególnego przygotowania. Skóra na przebiegu żylaka powinna być czysta i pozbawiona włosów. Depilacji nie należy dokonywać w dniu zabiegu z uwagi na ryzyko nadmiernego podrażnienia skóry! Zalecamy robić to 2-3 doby wcześniej.

Zabieg miniflebektomii zalecany jest raczej w przypadku dużych i rozległych splotów żylakowych, w których zastosowanie skleroterapii w częściach obwodowych nie przynosi dobrych efektów terapeutycznych i kosmetycznych. W przypadku braku konieczności leczenia głównych pni żylnych lub gdy naczynia są mniejszego kalibru, zamiast miniflebektomii stosowana jest w Klinice Flebologii zazwyczaj celowana skleroterapia.

Najnowszym pomysłem leczniczym jest połączenie obu metod jednocześnie. Tego typu podejście nazywane jest to micro-foam phlebectomy, czyli piankowa miniflebektomia. Polega ono na podaniu do światła naczynia spienionego leku sklerotyzującego, powodującego obkurczenie i zamknięcie naczynia, a następnie usunięcie go poprzez mikronacięcie.

CENA ZA ZABIEG MINIFLEBEKTOMII NA JEDNEJ NODZE:  2000 zł

CENA ZA ZABIEG MINIFLEBEKTOMII NA DWÓCH NOGACH JEDNOCZEŚNIE:  3000 zł


Testimonials

Venous disorders

Choroby naczyń żylnych należą do najczęstszych populacyjnie.
Niewydolność żylna kończyn dolnych, żylaki okolic intymnych
czy zakrzepica żylna to tylko niektóre z nich.