Klinika Flebologii w Warszawie dla wygody swoich pacjentów stworzyła możliwość składania zapotrzebowania na E-RECEPTĘ
przez formularz internetowy
(dostępny poniżej) lub za pomocą zgłoszenia zapotrzebowania na E-RECEPTĘ,
które pacjent może złożyć na miejscu w Rejestracji naszej przychodni.

Każda osoba ubiegająca się o E-RECEPTĘ musi mieć założoną kartę pacjenta w Klinice Flebologii i mieć przypisanego lekarza prowadzącego. Zamówienie na E-RECEPTĘ można składać tylko na leki przyjmowane stale, których stosowanie wynika z dotychczasowej historii chorobowej. 

Proces wystawienia RECEPTY elektronicznej w Klinice Flebologii, trwa do 3 dni roboczych (zależny jest od dostępności lekarza prowadzącego). Koszt wygenerowania E-RECEPTY przez lekarza wynosi 60 zł. Dotyczy to zarówno wniosków składanych drogą elektroniczną, jak i drogą tradycyjną poprzez pisemne wypełnienie wniosku na miejscu w Klinice Flebologii. 

Po złożeniu zamówienia na E-RECEPTĘ, wygenerowaniu przelewu bankowego na kwotę 60 PLN (nr konta bankowego: ING Bank Śląski S.A. 39 1050 1025 1000 0090 3151 9037) oraz przesłaniu drogą mailową na adres rejestracja@klinikaflebologii.pl potwierdzenia jego wykonania, wysyłany jest drogą SMS-ową lub e-mailową 4-cyfrowy KOD niezbędny do realizacji E-RECEPTY.

 

Konieczność wypełnienia przez pacjenta (lub osobę przez niego upoważnioną) formularza składania zapotrzebowania na E-RECEPTĘ (dostępnego w rejestracji Kliniki Flebologii) lub wniosku elektronicznego wynika z elektronicznej rejestracji wszystkich wystawianych recept. Uprzejmie przypominamy, iż terminy ważności recept zależą od okoliczności ich wystawienia oraz wpisanych na RECEPCIE leków

  • 7 dni – recepty wystawione przez Pogotowie Ratunkowe w ramach pomocy doraźnej
  • 7 dni – recepty zawierające chociaż jeden lek z grupy antybiotyków
  • 14 dni – recepty dysponujące leki psychotropowe i środki odurzające
  • 30 dni – recepty wystawione na pozostałe leki
  • 60 dni – recepty wystawiane na leki lub wyroby medyczne sprowadzane z zagranicy
  • 60 dni – na preparaty immunologiczne wytwarzane dla indywidualnego pacjenta

Formularz zamawiania E-RECEPTY