Doppler ultrasound which we perform on a daily basis (with an evaluation of blood flow through arteries and veins) is done on the apparatuses by Toshiba. In our offer you will find all examinations of vascular system. 

All types of minimally invasive intravascular procedures (e.g. mechanical and chemical obliteration with Phlebogriffe, laser therapy with ELVeS 1470 nm, glue treatment of varicose veins of lower extremities) and surgeries of venous system are performed using ultrasound transducers of high frequency sound waves.

We are one of the few centers in Poland who perform Doppler ultrasound of veins of abdominal cavity, small pelvis and perineal area as well as examinations aimed at evaluating jugular and vertebral veins in patients suspected of CCSVI, i.e. chronic cerebrospinal venous insufficiency.

Oto lista badań naczyniowych USG Doppler wykonywanych w Klinice Flebologii:

 • żył kończyn dolnych
 • żył kończyn górnych (2 kończyny)
 • żył: jamy brzusznej, miednicy małej i okolicy krocza
 • żył kończyn dolnych, biodrowych i żyły głównej dolnej
 • żył szyjnych i kręgowych
 • żył worka mosznowego i żył gonadalnych
 • układu naczyniowego wątroby
 • tętnic kończyn dolnych
 • tętnic kończyn górnych
 • aorty i tętnic biodrowych
 • tętnic nerkowych
 • tętnic trzewnych
 • tętnic szyjnych i kręgowych (domózgowych)
 • tętnic szyjnych i kręgowych uzupełnione o ocenę czynnościową
 • tętnic szyjnych, kręgowych i podobojczykowych
 • skrining naczyń tętniczych "3w1" (tętnic domózgowych, aorty brzusznej, tętnic biodrowych i kończyn dolnych)

W Klinice Flebologii wszystkie typy małoinwazyjnych zabiegów wewnątrzżylnych (np. skleroterapię cewnikową, obliterację mechaniczno-chemiczną systemem Flebogrif, laseroterapię systemem ELVeS 1470 nm czy klejenie żylaków kończyn dolnych), a także zabiegi operacyjne na układzie żylnym (strippingi, weneskecje odcinkowe, mini- czy mikroflebektomie) wykonujemy z wykorzystaniem sond ultrasonograficznych o wysokiej częstotliwości.

Dopplerowskie obrazowanie naczyń żylnych i tętniczych wykorzystujemy na każdym etapie procesu diagnostyczno-leczniczego.  

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem naszych badań ultrasonograficznych: CENNIK


Testimonials

Venous disorders

Choroby naczyń żylnych należą do najczęstszych populacyjnie.
Niewydolność żylna kończyn dolnych, żylaki okolic intymnych
czy zakrzepica żylna to tylko niektóre z nich.