Pacjenci Kliniki Flebologii w Warszawie bardzo często pytają o skuteczność skleroterapii w leczeniu niewydolności żylnej kończyn dolnych. Jest to pytanie trafne, a zarazem mało precyzyjne. W swojej praktyce codziennej wykorzystujemy bowiem różne warianty tej metody leczenia żylaków, dostosowane do konkretnych potrzeb i sytuacji klinicznej. Nie można zatem wprost odpowiedzieć na tak zadane pytanie.

obliteracja

Mechano-chemiczna obliteracja żylaków systemem Flebogrif

Metodą, która w ostatnich latach coraz częściej zastępuje klasyczną echoskleroterapię igłową jest przezskórna cewnikowa echoskleroterapia, wykonywana w miejscowym znieczuleniu tumescencyjnym. Ma ona jednak ograniczoną skuteczność w zamykaniu dużych i krętych pni naczyniowych.

W Klinice Flebologii w Warszawie na co dzień stosujemy ulepszony wariant tej metody, wykorzystując w tym celu nowoczesny system FLEBOGRIF, opracowany przez firmę BALTON w oparciu o zasadę obliteracji mechano-chemicznej (ang. mechano-chemical endovenous ablation).

Co wyróżnia system FLEBOGRIF wśród innych metod opartych na podawaniu piany?

Zasada działania systemu FLEBOGRIF jest nieco bardziej złożona niż klasycznej  echoskleroterapii igłowej, opierającej się jedynie na chemicznym drażnieniu śródbłonka naczyniowego żył po wprowadzeniu tzw. sklerozantu.

W systemie FLEBOGRIF wykorzystywane są jednocześnie dwa mechanizmy doprowadzające do wyłączenia żylaka z krwiobiegu i finalnie do jego zamknięcia. Odpowiednio przygotowany system cewników, wprowadzanych wyjątkowo małoinwazyjnie, powoduje mechaniczne uszkodzenie śródbłonka naczyniowego żył z następczą reakcją obkurczania naczynia i zarastania, wywołaną podaniem spienionych sklerozantów.

Takie podejście zapewnia lepsze efekty leczenia obliteracyjnego. Reakcja włóknienia naczynia żylnego od środka jest o wiele bardziej skuteczna niż w przypadku najpowszechniej stosowanej echoskleroterapii igłowej.

Ma to kluczowe znaczenie w przypadku większych żylaków, których średnica maksymalna przekracza 6 mm. W tych sytuacjach klasyczna echoskleroterapia igłowa staje się zabiegiem mniej efektywnym, którego skuteczność w obserwacji kilkuletniej dochodzi co najwyżej do 70%.

Niewątpliwe zalety obliteracji mechano-chemicznej przy użyciu systemu FLEBOGRIF to m.in.:

  • względnie niski koszt zabiegu (blisko 2-razy tańszy niż laseroterapia wewnątrzżylna czy  skleroterapia wykonywana metodą ClariVein)
  • 20-30 min. procedura wykonywana w warunkach ambulatoryjnych
  • brak znieczulenia w kręgosłup, brak znieczulenia tumescencyjnego
  • natychmiastowy powrót do aktywności
  • znikome ryzyko powikłań
  • wysoka skuteczność zabiegu (przewyższająca skuteczność klasycznej echoskleroterapii)
CENA JEDNEGO ZABIEGU OBLITERACJI SYSTEMEM FLEBOGRIF:  2000 zł