Embolizacje żylne to wewnątrzżylne zabiegi małoinwazyjne, które polegają na przezskórnym wejściu do kanału żylnego i kontrolowanym zapchaniu niewydolnego naczynia w celu jego unieczynnienia, a następnie wyłączenia z krwioobiegu. U kobiet zwykle przeprowadza się embolizację żył jajnikowych i gałęzi spływu żył biodrowych, a u mężczyzn embolizację żył jądrowych i żylaków powrózka nasiennego oraz niewydolnych gałęzi żył biodrowych wewnętrznych.

Najważniejsze korzyści:

 • brak nacięć na skórze;

 • krótki czas trwania zabiegu (do 1h);

 • wysoka skuteczność;

 • brak konieczności stosowania znieczulenia ogólnego (jedynie płytka sedacja);

 • szybki powrót do codziennych aktywności;

 • małe ryzyko powikłań i nawrotów.

Zakres cenowy:

 • embolizacja żylna 1-stronna: od 9 500 zł;

 • embolizacja żylna 2-stronna: od 12 000 zł.

Czas trwania:

40-60 minut.

Rekonwalescencja:

Zabiegi embolizacji żył wymagają jedynie kilkugodzinnej hospitalizacji i wiążą się z krótkim okresem rekonwalescencji po operacji. Do 10-14 dni od zabiegu nie należy podejmować intensywnych ćwiczeń fizycznych.


Zabiegi embolizacji wewnątrzżylnych polegają na zamykaniu światła patologicznie poszerzonych naczyń przy użyciu specjalnych związków chemicznych (pochodnych alkoholowych, sklerozantów czy kleju), bądź innych sztucznie wytworzonych materiałów (np. gąbek, spiral czy balonów) aplikowanych do światła naczyń bądź uwalnianych drogą śródnaczyniową.

embolizacja naczyń

Stan po embolizacji niewydolnej żyły jajnikowej lewej przy użyciu spiral embolizacyjnych

Przy zabiegach embolizacji żylnych lekarze zespołu Kliniki Flebologii wykorzystują najczęściej spienione sklerozanty (zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa) oraz nowoczesne spirale (tzw. coile), które są kompatybilne z wysokoteslowymi systemami rezonansowymi (zatwierdzone do pola o sile 3T). Kleje tkankowe w przypadku naczyń żylnych jamy brzusznej i miednicy małej dają dużo gorsze efekty zarówno wczesne, jak i odległe. Naczynia żylne po aplikacji klejów (w praktyce najczęściej stosowane są kleje szybko polimeryzujące na bazie n-BCA) zwykle nie ulegają ścieńczeniu i pełnemu zwłóknieniu.

W przypadku zabiegów na układzie żylnym zamykane są najczęściej niewydolne pnie żylne (takie jak poszerzone żyły jajnikowe czy główne gałęzie żył biodrowych wewnętrznych), żylaki, żylniaki, naczyniaki żylne i różnego rodzaju malformacje naczyniowe, często o mieszanym charakterze.

 

embolizacja tętnic

Spirale embolizacyjne stosowane do zamykania niewydolnych żył w miednicy i jamie brzusznej

W przypadku kobiet najczęściej wykonywanym zabiegiem jest embolizacja żył jajnikowych i gałęzi spływu żył biodrowych w przebiegu choroby o nazwie niewydolność żylna miednicy,  powodującej nierzadko zespół przekrwienia biernego. Wieloletnie doświadczenie zespołu Kliniki Flebologii w leczeniu niewydolności żylnej miednicy i żył kończyn dolnych potwierdziło istotność tego typu procedur.

Wykazaliśmy, iż jest to klucz do leczenia przyczynowego w przypadku większości pacjentów, a w szczególności u osób z żylakami nawrotowymi i niewydolnością żylną kończyn dolnych stwierdzaną przed pierwszą ciążą!

W populacji męskiej zdecydowanie najczęstszym problemem medycznym wymagającym zabiegu embolizacji żylnej jest niewydolność lewej żyły jądrowej (gonadalnej). Jest to przypadłość dotykająca zarówno młodych mężczyzn (w wieku 14-20 lat), jak i starszych, u których jedynym objawem jest częściowa niewydolność pnia żyły odpiszczelowej, atypowe żylaki i pajączki na nogach. Żylaki powrózka nasiennego, stwierdzane najczęściej przez urologów, są jedynie zjawiskiem wtórnym, a nie wyjściowym problemem pacjenta.

Pacjent z objawowymi żylakami powrózka nasiennego, przed ewentualnym leczeniem małoinwazyjnym (embolizacja  żylna), zawsze powinien mieć wykonaną rozszerzoną diagnostykę obrazową (w Klinice Flebologii pierwszym przeprowadzanym badaniem jest USG Doppler żył miednicy i jamy brzusznej z oceną krocza), pozwalającą ustalić przyczynę żylaków.

W Klinice Flebologii zabiegi embolizacji żylnej wykonywane są przez delikatne nakłucie z dostępu przezskórnego (bez otwiernia powłok, bez cięć i bez dostępów przez szyję!), zawsze w asyście zespołu anestezjologicznego. Średni czas pobytu pacjenta na oddziale dziennym, poddawanego procedurze embolizacji żylnej, wynosi 4-5 godzin. 

 

Embolizacja żylna - na czym polega?

Zabiegi embolizacji wykonywane na układzie żylnym to obecnie metoda z wyboru w leczeniu niewydolności żylnej miednicy u kobiet i u mężczyzn.

 

W leczeniu zabiegowym chorób żylnych nasi flebolodzy i radiolodzy interwencyjni wykorzystują różne techniki obrazowania:

 • ultrasonografię przezskórną (USG Doppler) i wewnątrznaczyniową (IVUS)
 • rentgenografię cyfrową (flebografię, warikografię)
 • tomografię komputerową z kontrastem (CTV)
 • rezonans magnetyczny z i bez podania środka kontrastowego (MRV)

Najczęstsze wskazania do embolizacji wewnątrzżylnych to:

 • objawowa niewydolność żylna miednicy (tzw. zespół przekrwienia biernego miednicy)
 • atypowe żylaki kończyn dolnych będące pochodną niewydolności żylnej miednicy
 • nawrotowe żylaki kończynach dolnych poddane wcześniejszym operacjom chirurgicznym, będące pochodną niewydolności żylnej miednicy
 • objawowe żylaki powrózka nasiennego u mężczyzn na tle niewydolności żył jądrowych
 • malformacje żylne lub naczyniaki żylne w różnych lokalizacjach, np. w okolicach  intymnych, w obrębie kończyn dolnych

Do niewątpliwych zalet leczenia embolizacyjnego zaliczamy:

 • brak nacięć na skórze, brak szpecących szwów
 • krótki czas trwania embolizacyjnych procedur wewnątrzżylnych
 • zwykle brak konieczności znieczulania ogólnego
 • szybki powrót do codziennych aktywności
 • niskie ryzyko powikłań śródzabiegowych i pozabiegowych
 • wysoką skuteczność zabiegów (odsetek skutecznie zamkniętych żył przekracza 90-95%)
 • niższe wskaźniki nawrotów (2-10% w porównaniu z 20-30% po leczeniu operacyjnym)

 

Embolizacja żylna - jak przebiega zabieg leczenia niewydolności żylnej miednicy u kobiet?

Zabiegi embolizacji żylnej wykonywane w Klinice Flebologii w celu leczenia niewydolności żylnej miednicy u kobiet, to jedna z częstszych procedur leczenia przyczynowego chorób żył.

 

Więcej na temat zjawiska niewydolności żylnej miednicy i sposobów jego leczenia można znaleźć na dedykowanej stronie internetowej:  NIEWYDOLNOSCZYLNAMIEDNICY.PL 


Zabiegi embolizacji wewnątrzżylnych wykonywane są przez zespół Kliniki Flebologii pod kontrolą niskodawkowego ramienia C firmy Philips (pierwsza instalacja w Europie Centralno-Wschodniej), przy jednoczasowym użyciu ultrasonografii przezskórnej i wewnątrznaczyniowej (IVUS).

CENA ZA JEDEN ZABIEG EMBOLIZACJI ŻYLNEJ: od 8600 zł

Więcej na temat przyczynowego leczenia chorób żył w Klinice Flebologii i wykonywanych procedur wewnątrzżylnych znajdziecie Państwo na stronie internetowej: PRACOWNIA NACZYNIOWA.