W Klinice Flebologii w Warszawie od wielu lat stosujemy autorskie podejście do leczenia chorób układu żylnego, polegające na szukaniu i wdrażaniu terapii maksymalnie przyczynowych. Dokładna kwalifikacja Pacjenta, oparta na rzetelnie wykonanym badaniu dopplerowskim, poszerzonym często o inne modalności obrazowe (np. wenografię MR czy TK), wespół z pełnym wachlarzem metod leczniczych (małoinwazyjncyh i chirurgicznych). Taki schemat diagnostyczny pozwala nam leczyć choroby żył skutecznie i kompleksowo!

W Klinice Flebologii szczególną uwagę zwracamy na właściwą kolejność procesu leczenia - zawsze "od przyczyny do skutku". W celu zwiększania skuteczności zabiegów i minimalizowaniu ryzyka niepowodzeń oraz potencjalnych zdarzeń niepożądanych wykorzystujemy głównie techniki małoinwazyjne, zawsze pod kontrolą aparatury diagnostycznej dedykowanej do danej procedury. Techniki zabiegowe wykorzystywane w Pracowni Naczyniowej Kliniki Flebologii wspierane są diagnostyką ultrasonograficzną (USG przezskórne i wewnątrznaczyniowe) oraz cyfrowymi technikami radiograficznymi. Jest to niewątpliwy krok w przyszłość we współczesnym podejściu flebologicznym. 

Radiologia inwazyjna

PRACOWNIA NACZYNIOWA - KLINIKA FLEBOLOGII

W Klinice Flebologii i w Pracowni Diagnostyki Obrazowej Centrum Medycyny Sportowej (CMS) wykorzystujemy wszystkie techniki współczesnej diagnostyki obrazowej w ustalaniu tła choroby żylnej:

Jak pokazuje nasza praktyka codzienna przed wdrożeniem leczenia przyczynowego samo badanie dopplerowskie bywa często niewystarczające. Największym błędem w leczeniu chorób żył jest wyciąganie wniosków tylko i wyłącznie na podstawie samego badania USG Doppler żył kończyn dolnych oraz ograniczanie się do wyłącznie chirurgicznych metod leczenia, takich jak: stripping czy chirurgiczne wyciąganie żył (tzw. flebektomia). Tego typu podejście diagnostyczno-lecznicze skutkuje zazwyczaj szybkim nawrotem i w dłuższej perspektywie pogorszeniem stanu układu żylnego, wynikającym z wyczerpywania się jego możliwości pojemnościowych. Wykonywane kilkukrotnie zabiegi na układzie powierzchownym, wskutek braku leczenia przyczynowego, doprowadzają do przeciążenia układu głębokiego, do nasilenia objawów klinicznych oraz do wzrostu liczby poszerzeń żylnych na nogach, a w końcu do nieodwracalnych zmian troficznych (zbrązowienia podudzi i powstania owrzodzeń żylnych goleni).

Jak zacząć przyczynowe leczenie chorób żył?

Odpowiedź na to pytanie jest jedna: zawsze od właściwie wykonanego badania USG Doppler układu żylnego. Po dokładnym zobrazowaniu układu żylnego w ponad 90% przypadków jesteśmy w stanie zacząć leczyć Pacjenta przyczynowo. Najtrudniej leczy się Pacjentów, którzy poddani byli w przeszłości kilku zabiegom (np. skleroterapii czy operacji chirurgicznej usuwania żylaków) wykonywanym w niewłaściwej kolejności.

W Klinice Flebologii leczenie przyczynowe chorób żylnych najczęściej zaczyna się w Pracowni Naczyniowej, gdzie wykonywane są małoinwazyjne zabiegi wewnątrzżylne zarówno pod kontrolą aparatury ultrasonograficznej (ultrasonografia przezskórna i wewnątrznaczyniowa), jak również przy asyście aparatury rentgenowskiej z wykorzystaniem najnowocześniejszego ramienia C firmy Philips.

W Pracowni Naczyniowej Kliniki Flebologii wykonywane są liczne procedury żylne, takie jak:

W Pracowni Naczyniowej Kliniki Flebologii w wybranych przypadkach przeprowadzane są również zabiegi łączone (inaczej hybrydowe), polegające na  jednoczasowym leczeniu niewydolności żylnej miednicy, żylnych zespołów uciskowych i niewydolności żylnej kończyn dolnych, także z wykorzystaniem nowoczesnych metod chirurgicznych. 

Więcej na temat zjawiska niewydolności żylnej miednicy (PVI, ang. pelvic venous insufficiency) i sposobów jego leczenia można znaleźć na stronie internetowej:  NIEWYDOLNOSCZYLNAMIEDNICY.PL

Co wyróżnia współczesne procedury wewnątrzżylne wykonywane w ramach Pracowni Naczyniowej Kliniki Flebologii?

Współczesne zabiegi wewnątrzżylne wykonywane w naszej Pracowni Naczyniowej cechują się niezwykłą precyzją i znikomą bolesnością. Dzieje się tak m.in. za sprawą dokładnej przedzabiegowej diagnostyki obrazowej przeprowadzanej u naszych pacjentów. Większość zabiegów wykonywanych w Pracowni Naczyniowej Kliniki Flebologii odbywa się z tzw. dostępu przezskórnego, bez cięć na skórze. W zależności o typu procedury, zawsze w znieczuleniu miejscowym i pod kontrolą USG, zakładane są różnego rodzaju atraumatyczne koszulki naczyniowe, przez które lekarze flebolodzy i radiolodzy interwencyjni precyzyjnie dostają się do nieprawidłowo działających naczyń żylnych. Procedury przeprowadzane przez naszych lekarzy wykonywane są zawsze pod kontrolą aparatury rentgenowskiej i ultrasonograficznej.

Pomimo, iż większość współczesnych zabiegów żylnych wykonywanych w naszej Pracowni cechuje się znikomą bolesnością, to jednak każda z procedur zabiegowych przeprowadzana jest w asyście zespołu anestezjologicznego. Długość pobytu pacjenta w Klinice Flebologii wynika z samego czasu zabiegu i czasu przebywania w oddziale szpitalnym CMS. W większości przypadków pobyt pacjenta trwa od 4 do 8 godzin (wszystko w zależności od złożoności wykonywanej procedury). Zaleca się, by każdy z naszych Pacjentów opuszczał Oddział Szpitalny w asyście pełnoletniej osoby towarzyszącej.

centrum flebologii

ZESPÓŁ KLINIKI FLEBOLOGII (PRACOWNIA NACZYNIOWA)