Konsultacja radiologiczna jest rodzajem konsultacji specjalistycznej z zakresu diagnostyki obrazowej. W naszym wydaniu polega ona zwykle na wykonaniu specjalistycznego badania naczyniowego USG Doppler oraz na dodatkowej analizie radiologicznych badań diagnostycznych (TK, MR, angiograficznego lub wenograficznego).

Specjaliści radiologii i diagnostyki obrazowej

Specjaliści radiologii i diagnostyki obrazowej w Warszawie

Przy kwalifikacji do leczenia żył wymagane jest często wykonanie badań diagnostycznych przy użyciu różnych metod obrazowych, takich jak: USG Doppler, wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), tomografia komputerowa (TK), rezonans magnetyczny (MR) czy flebografia. Radiolodzy z naszego zespołu posiadają umiejętność obrazowania naczyń we wszystkich wymienionych modalnościach.

Nasi radiolodzy mają doświadczenie zarówno w diagnostyce, jak i leczeniu różnych problemów naczyniowych. Dzięki temu pokierowana przez nas diagnostyka obrazowa jest najbardziej słusznym podejściem, zapewniającym sukces w procesie diagnostyczno-terapeutycznym.

Co nas wyróżnia?

Konsultacji radiologicznych w Klinice Flebologii udzielają specjaliści radiologii i diagnostyki obrazowej, mający doświadczenie w leczeniu chorób naczyniowych, na co dzień pracujący w zespołach diagnostyczno-leczniczych z najlepszymi chirurgami naczyniowymi.

Nasi lekarze radiolodzy zapraszają!