Angiografia TK (tomografii komputerowej) stanowi małoinwazyjną technikę obrazowania naczyń krwionośnych przy użyciu promieniowania RTG. Badanie to umożliwia obrazowanie stanu żył i tętnic każdej partii ciała, po dożylnym podaniu kontrastu. Umożliwia postprocesingową oceną z wykorzystaniem rekonstrukcji 3D.

Najważniejsze korzyści:

  • pozwala na zdiagnozowanie anomalii naczyniowych lub zmian nowotworowych;

  • możliwość oceny układu tętniczego i żylnego;

  • niskie ryzyko wystąpienia działań niepożądanych;

  • szybkie i łatwo dostępne badanie.

Zakres cenowy:

550 zł-850 zł, w zależności od partii ciała oraz obrazu klinicznego pacjenta.

Czas trwania:

Badanie angio-TK trwa około 10-20 minut. Po zakończeniu pacjent powinien pozostać przez ok. 30 minut pod obserwacją personelu medycznego z uwagi na możliwość wystąpienia skutków ubocznych podania kontrastu.

Rekonwalescencja po badaniu:

Po powrocie do domu zaleca się przyjmowanie zwiększonej liczby płynów, aby pobudzić pracę nerek.


Badanie naczyń w tomografii komputerowej nazywane jest angiografią TK, w skrócie angio-TK (angio-CT). Innowacyjne technologie i rozwiązania implementowane do współczesnych tomografów komputerowych (tj. aparatów wykonujących badania), takie jak obrazowanie wielowarstwowe czy technologie wieloenergetyczne, pozwalają na otrzymywanie w szybkim tempie obrazów wysokiej jakości przy zwiększonej ochronie pacjenta.

Na podstawie wykonywanych badań angiograficznych (naczyniowych) w tomografii komputerowej można obrazować naczynia o średnicy mniejszej niż 1 mm. Stosowane prezentacje angiograficzne wykorzystujące dane objętościowe (3D) pozwalają stawiać lekarzom diagnostom wyjątkowo precyzyjne rozpoznania. Obraz mogą być oglądane i analizowane we wszystkich możliwych płaszczyznach, także po osi krzywej. 

Wykonywane w TK badania angiograficzne pozwalają oceniać zarówno układ tętniczy (arteriografia), jak i żylny (wenografia). Więcej na temat technik wenografii TK można przeczytać w dziale: WENOGRAFIA MR i TK

Angiografia TK

Angiograf TK w pracowni diagnostyki obrazowej CMS