Regulamin rezerwacji wizyt w Klinice Flebologii

1. Rezerwacji wizyty można dokonać poprzez kontakt telefoniczny (pod numerem telefonu 22 417 10 00), osobiście w Klinice lub online (po założeniu konta) poprzez stronę internetową www.klinikaflebologii.pl pod zakładką „Umów wizytę”.

2. W niektórych uzasadnionych przypadkach Klinika Flebologii może zażądać dokonania przedpłaty w wysokości 50% ceny rezerwowanej wizyty zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie internetowej www.klinikaflebologii.pl

3. Opłata, o której mowa w punkcie 2. Regulaminu może być dokonana przelewem tradycyjnym na konto Kliniki Flebologii, poprzez system szybkich płatności internetowych lub osobiście w siedzibie Kliniki. Szczegółowe informacje dotyczące płatności zostaną przesłane drogą mailową w sytuacji kiedy zajdzie taka potrzeba.

4. Opłata, o której mowa w punkcie 2. Regulaminu musi być dokonana najpóźniej w dniu roboczym następującym po dniu dokonania rezerwacji, a potwierdzenie dokonania przelewu powinno być przesłane na adres mailowy:rejestracja@klinikaflebologii.pl

5. Wizytę można odwołać lub przełożyć najpóźniej do godziny 10:00 dwa dni robocze przed dniem, w którym wizyta została zaplanowana.

6. W przypadku odwołania (bądź przełożenia) wizyty w terminie późniejszym niż wymieniony w punkcie 4. Regulaminu, przedpłata, o której mowa w punkcie 2. nie zostanie zwrócona. Nie zostanie ona również zaliczona na poczet płatności za następną wizytę. 

7. Na wizytę pierwszorazową należy zgłosić się do Kliniki 15-20 minut wcześniej. Na wizytę kolejną należy przybyć 5-10 minut przed jej rozpoczęciem. W przypadku spóźnienia pacjenta wizyta nie zostanie przedłużona. W uzasadnionych przypadkach tj. zbyt dużego spóźnienia, lekarz może odmówić przyjęcia pacjenta. A jeśli sytuacja dotyczy pacjenta, który dokonał wcześniej opłaty, o której mowa w punkcie 2. Regulaminu, nie zostanie ona pacjentowi zwrócona. Nie zostanie ona również zaliczona na poczet płatności za następną wizytę. 

8. Przed planowaną wizytą Klinika Flebologii podejmie próbę kontaktu telefonicznego pod numerem podanym podczas rezerwacji wizyty, bądź zakładania konta pacjenta na stronie www Kliniki, w celu potwierdzenia obecności pacjenta na uprzednio zarezerwowanej wizycie. Jeżeli próby zakończą się niepowodzeniem pacjent otrzyma wiadomość SMS z prośbą o kontakt w celu potwierdzenia (lub odwołania) wizyty w nieprzekraczalnym terminie. Jeżeli taki kontakt nie nastąpi, wizyta może zostać odwołana. W przypadku kiedy sytuacja dotyczy pacjenta, który dokonał uprzednio opłaty, o której mowa w punkcie 2. Regulaminu, przedpłata nie zostanie zwrócona.