Szanowny Pacjencie,

Cena zabiegu żylnego w Klinice Flebologii szacowana jest zawsze po dokładnych oględzinach Pacjenta i wykonaniu całościowej diagnostyki na etapie kwalifikacji. Uzgodniona po konsultacji specjalistycznej cena za zabieg na układzie żylnym (np. laserowej ablacji wewnątrzżylnej czy embolizacji żylnej w przebiegu niewydolności żylnej miednicy) stanowi podstawę do określania kwoty przedpłaty za tenże zabieg, zwanej dalej przedpłatą rezerwacyjną

Przedpłata rezerwacyjna

W przypadku zabiegów, których kwota jednostkowa mieści się w zakresie od 4 do 8 tysięcy złotych wymagane jest wniesienie przedpłaty rezerwacyjnej w wysokości 1000 złotych. W przypadku zabiegów, których cena wynosi powyżej 8 tysięcy złotych, Pacjent zobowiązany jest wnieść przedpłatę w wysokości 2000 złotych

Pacjent w ciągu 5 dni roboczych (poniedziałek-sobota) od ustaleniu dokładnej daty zabiegu (dokonania rezerwacji), zobowiązuje się do uiszczenia przedpłaty rezerwacyjnej w postaci przelewu i przesłanie potwierdzenia jego dokonania drogą elektroniczną na adres mailowy: rezerwacja@klinikaflebologii.pl 

Dane do dokonania przelewu:

Klinika Flebologii Sp. z o. o., ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa
Nr konta bankowego: 39 1090 1883 0000 0001 4307 6128
Tytuł przelewu: przedpłata_imię i nazwisko pacjenta_data planowanego zabiegu [dd/mm/rr]

Zwrot przedpłaty

Przedpłata zwracana jest Pacjentowi w przypadku, gdy odwoła swój zabieg minimum na 5 dni roboczych przed jego terminem lub gdy zabieg nie może się odbyć z przyczyn leżących po stronie Kliniki Flebologii. W takich sytuacjach przedpłata zostanie zwrócona na konto bankowe Pacjenta przelewem w ciągu 5 dni od daty anulowania terminu.

Przedpłata nie podlega zwrotowi w Klinice Flebologii, gdy zabieg nie może się odbyć z przyczyn leżących po stronie Pacjenta, a w szczególności:

  • braku kompletu badań przedzabiegowych zleconych przez lekarza;
  • braku przestrzegania przedzabiegowych zaleceń lekarskich (np. nieodstawieniu leków przeciwkrzepliwych);
  • złego stanu zdrowia nie potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim;
  • braku uiszczenia pełnej opłaty za zarezerwowany zabieg (punkt niżej);

W przypadku braku uiszczenia przedpłaty rezerwacyjnej, wg wyżej wymienionych zasad, Klinika Flebologii jest uprawniona do odwołania wcześniej zaplanowanego zabiegu.

Pełna płatność za zabieg

Koniecznym warunkiem przeprowadzenia zabiegu w Klinice Flebologii, którego cena jednostkowa wynosi od 4 tysięcy złotych wzwyż, jest dokonanie pełnej płatności przed wykonaniem procedury. Pełnej płatności za zabieg należy dokonać najpóźniej do 2 dni roboczych przed terminem planowanego zabiegu na konto bankowe Kliniki Flebologii i przesłanie potwierdzenia jego dokonania drogą elektroniczną na adres mailowy: rezerwacja@klinikaflebologii.pl .

Dane do dokonania przelewu:

Klinika Flebologii Sp. z o. o., ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa
Nr konta bankowego: 39 1090 1883 0000 0001 4307 6128
Tytuł przelewu: płatność pełna_imię i nazwisko pacjenta_data planowanego zabiegu [dd/mm/rr]

W przypadku niewykonania pełnej płatności za zabieg w ustalonym wyżej terminie, Klinika Flebologii zastrzega sobie zatrzymanie kwoty zadatku i wykreślenie Pacjenta z listy zabiegowej.  

System ratalny

Klinika Flebologii korzysta na co dzień z systemu rat medycznych o nazwie MediRaty. Jest to ogólnie dostępny system finansowania usług medycznych, który ułatwia realizację optymalnego planu leczenia i dostęp do oferowanych procedur zabiegowych.

Płatności za wideokonsultacje (wizyty online)

Płatności za wideokonsultacje w Klinice Flebologii dokonywane są przez system płatności online obsługiwany przez przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278.

 

Zarząd Kliniki Flebologii