Nota prawna została wydana w odniesieniu do domeny www.klinikaflebologii.pl, której właścicielem jest spółka Klinika Flebologii Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa (dalej jako: Klinika Flebologii). Klinika Flebologii oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby treści zamieszczone w serwisie były zawsze aktualne, rzetelne oraz zgodne z prawem, jednakże Klinika Flebologii nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o zamieszone na niniejszej stronie internetowej treści.

Podawane w serwisie treści i ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U.2014.121 z późn. zm.) i są publikowane jedynie w celach o charakterze informacyjnym. Klinika Flebologii zastrzega sobie prawo do ich zmian. W celu uzyskania ostatecznej oferty i ceny za wykonanie poszczególnych usług medycznych przez Klinikę Flebologii, należy kontaktować się osobiście, telefonicznie lub mailowo. Szczegóły dotyczące danych kontaktowych dostępne są na naszej stronie internetowej, w zakładce „Kontakt”. Z uwagi na specyfikację branży flebologicznej, plan oraz całkowity koszt leczenia można precyzyjnie określić dopiero na podstawie przeprowadzonego badania i konsultacji z lekarzem specjalistą.

 Wszelkie prawa w zakresie materiałów opublikowanych w serwisie, w tym prawa do nazw, znaków towarowych, tekstów, fotografii, filmów oraz znaków graficznych przysługują spółce Klinika Flebologii Sp. z o.o., oraz objęte są ochroną wynikającą z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U.2006.90.631 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U.2013.1410 z późn. zm.).

Wszelkie informacje dotyczące osób zatrudnionych lub współpracujących z Kliniką Flebologii wymienionych w serwisie, stanowią dobra osobiste tych osób w rozumieniu art. 23 Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U.2014.121 z późn. zm.).

Użytkownik serwisu ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron informacji lub ich fragmentów, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych należących do Kliniki Flebologii lub wykorzystywanych przez Klinikę Flebologii, za zgodą podmiotów uprawnionych. Informacje zawarte w serwisie nie mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych, w szczególności poprzez kopiowanie w całości lub części, transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób modyfikowane lub wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody Kliniki Flebologii.

Klinika Flebologii zastrzega sobie prawo do decydowania o treści informacji umieszczonych w serwisie, w tym do wprowadzania zmian w całości lub w części informacji tam zawartych, oraz do okresowego lub całkowitego ich wycofania, całkowitego bądź częściowego wycofania informacji zawartych w serwisie z użytkowania w sieci Internet, bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.

Klinika Flebologii nie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych stron oraz serwisów internetowych, nie stanowiących własności Kliniki Flebologii, zarówno tych dostępnych dla Użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach portalu www.klinikaflebologii.pl, jak i tych, które umieszczają linki do portalu www.klinikaflebologii.pl.

Klinika Flebologii nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z serwisu lub braku możliwości z jego korzystania. Klinika Flebologii nie ponosi odpowiedzialności  za szkody spowodowane przez jakąkolwiek wadę serwisu, błąd, pominięcie lub opóźnienie transmisji danych z serwisu, wirus komputerowy lub awarię linii telekomunikacyjnej albo systemu.