16 lip

Małoinwazyjne leczenie chorób żył

Małoinwazyjne leczenie chorób żył to trend we współczesnej #flebologii, który zastąpił w znacznej mierze chirurgiczne podejście do leczenia żył.


Małoinwazyjne leczenie chorób żył