Żylaki powrózka nasiennego to zjawisko patologiczne, polegające na występowaniu poszerzonych naczyń żylnych splotu wiciowatego, który w warunkach prawidłowych odpowiada za odprowadzanie krwi żylnej z worka mosznowego. Zjawisko występowanie żylaków powrózka nasiennego to objaw choroby, a nie choroba sama w sobie. Powstają u mężczyzn w przebiegu niewydolności żylnej miednicy, czyli zjawiska hemodynamicznego ("hydraulicznego"), które objawia się odwróconym przepływem krwi żylnej w naczyniach miednicy małej i jamy brzusznej. W efekcie zaburza to drenaż żylny z okolic worka mosznowego i dochodzi do powstania żylaków.

Cofanie się krwi w obrębie żył jądrowych widoczne szczególnie dobrze w pozycji stojącej doprowadza do przekrwienia jąder. Dzieje się tak wskutek zastoju krwi w poszerzonych splotach żylnych. Działa to niekorzystnie na produkcję plemników, stąd też żylaki powrózka nasiennego są uważane za najczęstszą korygowalną przyczynę niepłodności męskiej.

Michał Zawadzki

Ponad 30-40% niewydolności żylnej miednicy u mężczyzn ma bardziej skomplikowane tło niż izolowana niewydolność lewej żyły jądrowej. 

Opis schorzenia

Pierwszy zabieg chirurgicznego zaopatrzenia żylaków powrózka został wykonany w roku 1952 przez Tullocha. Najnowsze podejście do leczenia tej przypadłości męskiej polega na przezskórnej embolizacji wewnątrzżylnej, czyli leczeniu przyczynowym skutkującym zamknięciem żyły jądrowej i niewydolnych naczyń żylnych splotu wiciowatego.

Współcześnie stosowane metody diagnostyczne, takie jak ultrasonografia dopplerowska, wenografia tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego czy flebografia cyfrowa zmieniły nasze spojrzenie na leczenie niewydolności żylnej miednicy u mężczyzn. Stosowane dotychczas "proste" podwiązywanie żyły jądrowej lewej nie sprawdza się w znacznym odsetku przypadków. Z doświadczeń zespołu Kliniki Flebologii wskazania do leczenia chirurgicznego (urologicznego) ma zaledwie 30-40% badanych pacjentów. W większości przypadków leczeniem przyczynowym jest leczenie wewnątrzżylne.

Ważne zagadnienia

1

Czy żylaki powrózka nasiennego to częsty społecznie problem?

Przyjmuje się, że żylaki powrózka nasiennego to problem dotykający blisko 15-20% populacji męskiej.

 

czytaj więcej

Przyjmuje się, że żylaki powrózka to problem dotykający blisko 15% populacji męskiej.

Szacuje się, że wśród mężczyzn z potwierdzoną niepłodnością pierwotną częstość występowania tej choroby wynosi blisko 30-40%, a w populacji męskiej z postacią wtórną niepłodności aż u 80% panów. Trzeba podkreslić, iż w populacji mężczyzn z normalnymi parametrami nasienia problem żylakow powrózka nasiennego występuje także i to z częstością 12%. 

2

Jaka jest przyczyna powstawania żylaków powrózka nasiennego?

Powstawanie żylaków powrózka nasiennego to efekt szeroko rozumianej niewydolności żylnej miednicy. Proces ich powstawania jest nieco bardziej skomplikowany niż się powszechnie uważa. 

czytaj więcej

Powstawanie żylaków powrózka nasiennego to efekt szeroko rozumianej niewydolności żylnej miednicy. Proces ich powstawania jest nieco bardziej skomplikowany niż się powszechnie uważa. 

U mężczyzn niewydolność żylna miednicy związana jest najczęściej ze złym funkcjonowaniem lewej żyły jądrowej, dotyczy to jednak jedynie 70-80% przypadków. Reszta to procesy bardziej złożone związane z nieprawidłowym anatomicznie rozkładem naczyń czy żylnymi zespołami uciskowymi.

Żylaki powrózka nasiennego dzielimy na pierwotne i wtórne. Ta pierwsza grupa stanowi znaczącą większość. Jest efektem wadliwej anatomii i wrodzonej dysfunkcji ukłądu zastawkowego lewej żyły jądrowej (najczęściej ich braku lub skąpego rozkładu). Posiadanie dużych żylaków w obrębie lewego worka mosznowego zwykle przekłada się na postępujące zaburzenia działania spływu żylnego z obszaru jego prawej części. Jest to tzw. mechanizm przeciążeniowy, widziany bardzo często. Upośledzony odpływ krwi żylnej z jąder i najądrzy skutkuje upośledzeniem produkcji nasienia.

Najczęstszym odchyleniem u pacjentów z żylakami powrózka jest zaburzona ruchomość plemników i spadek ich ilości do wartości < 20 milionów/ml (dane wg WHO). Przyczyny wtórnego zwiększenia ciśnienia w splotach wiciowatych powrózka widujemy w różnych typach żylnych zespołów uciskowych, doprowadzających do kompresji żyły nerkowej lewejżył jądrowych lub biodrowych, np. w przebiegu chłoniaka, zespole dziadka do orzechów czy też przy tętniaku aorty brzusznej. Szacuje się, że żylne zespoły uciskowe stanowią nawet 20% przyczyn powstawania żylaków powrózka nasiennego. 

3

Jakie są objawy żylaków powrózka nasiennego?

Wielu Pacjentów z niewielkimi żylakami powrózka nie odczuwa istotnych objawów. Przy istotnym refluksie żylnym i dużych żylakach powrózka pacjenci odczuwają ciężkość w rzucie worka mosznowego i obrzmienie

czytaj więcej

Wielu Pacjentów z niewielkimi żylakami powrózka nie odczuwa istotnych objawów. Przy istotnym refluksie żylnym i dużych żylakach powrózka pacjenci odczuwają ciężkość w rzucie worka mosznowego i obrzmienie.  

Stan długotrwałego zastoju żylnego doprowadzić może do zmniejszonej objętości worka mosznowego i niepłodności. Z naszej praktyki codziennej wynika, iż przy zaawansowanych żylakach powrózka, częściej obustronnych, występują tzw. żylaki atypowe na nogach. W tych przypadkach dokładna ocena przecieków żylnych z worka mosznowego do kończyn jest niezbędna przed podjęciem właściwego leczenia żylaków na nogach.

ŻYLAKI ATYPOWE KOŃCZYN DOLNYCH W PRZEBIEGU NIEWYDOLNOŚCI LEWEJ ŻYŁY JĄDROWEJ

Żylaki atypowe kończyn dolnych w przebiegu niewydolności lewej żyły jądrowej

4

Jak współcześnie diagnozuje się żylaki powrózka nasiennego?

Żylaki powrózka nasiennego w zależności od stadium zaawansowania klinicznego dzielimy na trzy stopnie. Stopień I: wyczuwalne przez skórę jedynie przy próbie Valsalvy. Stopień II: wyczuwalne na stojąco przy swobodnym oddechu. Stopień III: widoczne przez skórę worka mosznowego.

czytaj więcej

Żylaki powrózka nasiennego w zależności od stadium zaawansowania klinicznego dzielimy na trzy stopnie. Stopień I: wyczuwalne przez skórę jedynie przy próbie Valsalvy. Stopień II: wyczuwalne na stojąco przy swobodnym oddechu. Stopień III: widoczne przez skórę worka mosznowego.

Metodą z wyboru w diagnostyce żylaków powrózka jest badanie USG worka mosznowego z oceną przepływów żylnych. W Klinice Flebologii zawsze dokonywana jest ocena przepływów i średnicy żył jądrowych w badaniu przezbrzusznym. W czasie tego badania sprawdzana jest również wydolność odpływów biodrowych.

Badanie USG Doppler żył worka mosznowego

Masywne żylaki powrózka nasiennego lewego w badaniu USG Doppler u pacjenta z zespołem "dziadka do orzechów".

W sytuacjach wątpliwych, przed planowaniem zabiegu operacyjnego, bądź zabiegiem embolizacji wewnątrzżylnej zawsze wykonywane są badania dodatkowe:

  • wenografia żył jamy brzusznej i miednicy małej w tomografii komputerowej (CTV)
  • wenografia żył jamy brzusznej i miednicy małej w rezonansie magnetycznym (MRV) lub
  • flebografia zstępująca w technologii cyfrowej

5

Jak wygląda współczesne leczenie żylaków powrózka nasiennego?

Decyzja o leczeniu żylaków powrózka u mężczyzn podejmowana jest w przypadku objawowej postaci choroby, w sytuacjach potwierdzonych zaburzeń składu nasienia (oligospermia) i tym samym realnym podejrzeniu niepłodności ze strony męskiej.

czytaj więcej

Decyzja o leczeniu żylaków powrózka u mężczyzn podejmowana jest w przypadku objawowej postaci choroby, w sytuacjach potwierdzonych zaburzeń składu nasienia (oligospermia) i tym samym realnym podejrzeniu niepłodności ze strony męskiej.

Dodatkowym wskazaniem są duże żylaki atypowe na kończynach dolnych, których wyleczenie zależy od likwidacji przecieku żylnego z poziomu żylaków worka mosznowego. 

W leczeniu żylaków powrózka wykorzystuje się różne techniki. Obecnie coraz częściej klasyczne techniki chirurgiczne zastępowane są metodami mikrochirurgicznymi i laparoskopowymi. Warto podkreślić, iż techniki urologiczne nie przynoszą spodziewanych rezultatów w przypadku żylnych zespołów uciskowych, bądź niekorzystnych dla przepływu wariantów anatomicznych rozkładu naczyń żylnych w miednicy czy jamie brzusznej. Podwiązywanie żył jądrowej (jądrowych) jest w tych przypadkach jedynie leczeniem objawowym, w ocenie długoletniej mało skutecznym, czasami wręcz szkodliwym.

Jedynym sposobem przyczynowego leczenia w przypadku zespołów May-Thurnera czy zespołu dziadka do orzechów są metody wewnątrzżylne. Najbardziej skuteczne i najmniejinwazyjne ze wszystkich metod leczenia żylaków powrózka nasiennego są metody oparte na technice embolizacji wewnątrzżylnej, wykonywanej z niemalże bezbolesnego dostępu przezskórnego. 

Metoda embolizacji wewnątrzżylnej pozwala w sposób wyjątkowo małoinwazyjny (niepotrzebne jest znieczulenie ogólne) i dokładny zamknąć, bez nacinania, źle działające naczynie żylne odpowiadające za refluks i tworzenie żylaków w obrębie worka mosznowego. Najczęściej zamykana jest lewa żyla jądrowa i jej odgałęzienia. Zabiegi wewnątrzżylne pozwalają wyleczyć również rzadsze przyczyny żylaków worka mosznowego, w przypadku których klasyczne podejście urologiczne jest nieskuteczne (około 20% pacjentów cierpiących na tę przypadłość).

ŻYLAKI LEWEGO POWRÓZKA NASIENNEGO LECZONE PRZY UŻYCIU EMBOLIZACJI WEWNĄTRZŻYLNEJ.

Żylaki lewego powrózka nasiennego leczone przy użyciu embolizacji wewnątrzżylnej.

Zabieg embolizacji wewnątrzżylnej polega na zamykaniu niewydolnych żył przy użyciu specjalnych spiral z jednoczasową sklerotyzacją lub klejeniem poszerzonych splotów żylnych. W Klinice Flebologii w Warszawie leczone są również żylne przecieki kończynowe i żylaki atypowe na nogach, które często współtowarzyszą żylakom powrózka nasiennego.

Zabiegi embolizacji żylaków powrózka  nasiennego wykonywane są w pracowni hemodynamiki Szpitala Medicover w Warszawie. Wszystkie zabiegi wykonywane są pod kontrolą sondy USG i z zastosowaniem cyfrowej aparatury angiograficznej. Procedury embolizacji żylnej przeprowadzone są w trybie 6-8 godzinnego przyjęcia do Szpitala, bez konieczności stosowania znieczulenia ogólnego. Pacjent w czasie zabiegu pozostaje w pełnym kontakcie z zespołem lekarsko-pielęgniarskim.

Dużą zaletą zabiegów embolizacji powrózka nasiennego jest szybki powrót do aktywności sportowej (zwykle po 7-10 dniach) oraz pełnej aktywności seksualnej (10-14 dni od zabiegu). Po klasycznych zabiegach operacyjnych ten czas jest istotnie dłuższy.

6

Jaki jest związek żylaków powrózka nasiennego z żylakami atypowymi na nogach?

Żylaki atypowe występujące na nogach wywołane są inną przyczyną niż niewydolność głównych pni żylnych układu powierzchownego. Mimo, że ich częstość występowania w populacji męskiej jest mniejsza niż u kobiet, to jednak jest to problem dość rozpowszechniony.

czytaj więcej

Żylaki atypowe występujące na nogach wywołane są inną przyczyną niż niewydolność głównych pni żylnych układu powierzchownego. Mimo, że ich częstość występowania w populacji męskiej jest mniejsza niż u kobiet, to jednak jest to problem dość rozpowszechniony.

Znaczny odsetek mężczyzn, u których od dzieciństwa występują pierwotne żylaki powrózka nasiennego, następnie wtórnie do nich żylaki worka mosznowego, będzie miało na nogach tzw. żylaki atypowe.

Z naszej praktyki codziennej wynika, iż problem żylaków atypowych występujących wtórnie do żylaków powrózka nasiennego to zagadnienie znacznie niedodiagnozowane i niedoceniane, szczególnie w kontekście kwalifikacji pacjentów do zabiegów likwidacji żylaków na nogach, a także w grupie pacjentów z tzw. żylakami nawrotowymi.

Klinika Flebologii jest miejscem, w którym kompleksowo zajmujemy się diagnostyką żylaków atypowych na nogach (w USG Doppler, wenografii TK i MR oraz we flebografii cyfrowej) oraz ich leczeniem najmniej inwazyjną i najbardziej skuteczną na rynku metodą, czyli embolizacją wewnątrzżylną z dostępu przezskórnego.

ZAKRES CEN ZA ZABIEG EMBOLIZACJI ŻYLNEJ ŻYLAKÓW POWRÓZKA NASIENNEGO: od 8600 do 11000 zł

Sposoby leczenia

Zabieg embolizacji wewnątrzżylnej

Zabieg embolizacji wewnątrzżylnej to bardzo skuteczny i małoinwazyjny sposób likwidacji żylaków powrózka nasiennego.

Podsumowanie

  1. znaczna większość żylaków powrózka nasiennego lokalizuje się po stronie lewej, żylaki  prawostronne powstają najczęściej wtórnie do zmian po stronie lewej
  2. zahamowanie żylaków powrózka ma na celu zmniejszenie temperatury jąder, tym samym  ma wpłynąć na poprawę fizjologii plemników
  3. w przypadku wtórnej postaci żylaków powrózka (powstałej w starszym wieku) należy  zawsze wykluczyć inne przyczyny chorobowe, takie jak: marskość wątroby, proces  nowotworowy w obrębie jamy brzusznej lub miednicy małej czy niewydolność serca
  4. jakość nasienia ulega poprawie po operacji naprawczej żylaków powrózka nasiennego tylko u części pacjentów

Konsultacje specjalistyczne online

Teraz możesz umówić się na konsultację online w Klinice Flebologii i otrzymać pomoc także zdalnie, bez wychodzenia z domu.

Zakres usług

Klinika Flebologii to nowoczesna placówka medyczna zlokalizowana w sercu Warszawy oferująca diagnostykę i kompleksowe leczenie wszystkich chorób układu żylnego!