Zabiegi embolizacji wewnątrzżylnych polegają na zamykaniu światła patologicznie poszerzonych naczyń przy użyciu specjalnych związków chemicznych (pochodnych alkoholowych, sklerozantów czy kleju), bądź innych sztucznie wytworzonych materiałów (np. gąbek, spiral czy balonów), uwalnianych drogą śródnaczyniową.

Stan po embolizacji niewydolnej żyły jajnikowej lewej przy użyciu spiral embolizacyjnych

Przy zabiegach embolizacji żylnych lekarze zespołu Kliniki Flebologii wykorzystują najczęściej spienione sklerozanty (zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa), polimeryzujący klej tkankowy oraz nowoczesne spirale (tzw. coile), które są kompatybilne z wysokoteslowymi systemami rezonansowymi (zatwierdzone do pola o sile 3T).

W przypadku zabiegów na układzie żylnym zamykane są najczęściej żylaki, żylniaki, naczyniaki żylne i różnego rodzaju malformacje naczyniowe, często o mieszanym charakterze.

 

Spirale embolizacyjne stosowane do zamykania niewydolnych żył

W przypadku kobiet najczęściej wykonywanym zabiegiem jest embolizacja żył jajnikowych i gałęzi spływu żył biodrowych w przebiegu choroby o nazwie niewydolność żylna miednicy,  powodującej nierzadko zespół przekrwienia biernego.

W populacji męskiej zdecydowanie najczęstszym problemem medycznym wymagającym embolizacji jest niewydolność lewej żyły jądrowej. Jest to przypadłość dotykające zarówno młodych mężczyzn (w wieku 16-20 lat), jak i starszych, u których jedynym objawem są atypowe żylaki i pajączki na nogach. Tzw. żylaki powrózka nasiennego są jedynie objawem, a nie wyjściowym problemem pacjenta. 

W leczeniu zabiegowym chorób żylnych nasi radiolodzy interwencyjni wykorzystują różne techniki obrazowania:

 • ultrasonografię przezskórną (USG Doppler) i wewnątrznaczyniową (IVUS)
 • rentgenografię cyfrową (wenografię, warikografię)
 • tomografię komputerową z kontrastem (CTV)
 • rezonans magnetyczny z i bez podania środka kontrastowego (MRV)

Najczęstsze wskazania do embolizacji wewnątrzżylnych to:

 • objawowa niewydolność żylna miednicy (tzw. zespół przekrwienia biernego miednicy)
 • atypowe żylaki kończyn dolnych będące pochodną niewydolności żylnej miednicy
 • nawrotowe żylaki kończynach dolnych poddane wcześniejszym operacjom chirurgicznym, będące pochodną niewydolności żylnej miednicy
 • objawowe żylaki powrózka nasiennego u mężczyzn na tle niewydolności żył jądrowych
 • malformacje żylne lub naczyniaki żylne w różnych lokalizacjach, np. w okolicach  intymnych, w obrębie kończyn dolnych

Do niewątpliwych zalet leczenia embolizacyjnego zaliczamy:

 • brak nacięć na skórze, brak szpecących szwów
 • krótki czas trwania embolizacyjnych procedur wewnątrzżylnych
 • zwykle brak konieczności znieczulania ogólnego
 • szybki powrót do codziennych aktywności
 • niskie ryzyko powikłań śródzabiegowych i pozabiegowych
 • wysoką skuteczność zabiegów(odsetek skutecznie zamkniętych żył przekracza 90%)
 • niższe wskaźniki nawrotów (2-10% w porównaniu z 20-30% po leczeniu operacyjnym)

Zabiegi embolizacji wewnątrzżylnych wymagające kontroli angiograficznej wykonywane są przez naszych lekarzy w warunkach pracowni naczyniowej Szpitala Medicover w Warszawie (dzielnica Wilanów).

ZAKRES CEN ZA JEDEN ZABIEG EMBOLIZACJI ŻYLNEJ: od 8600 do 11000 zł

Opinie pacjentów