W Klinice Flebologii w Warszawie od wielu lat stosujemy autorskie podejście do leczenia chorób żył polegające na podejściu maksymalnie przyczynowym. Dokładna kwalifikacja Pacjenta, poparta rzetelnie wykonanym badaniem dopplerowskim, poszerzonym często o inne modalności obrazowe, wespół z pełnym wachlarzem metod leczniczych (małoinwazyjncyh i chirurgicznych), pozwala nam leczyć choroby żył skutecznie i kompleksowo!

W Klinice Flebologii szczególną uwagę zwracamy na właściwą kolejność procesu leczenia - zawsze "od przyczyny do skutku". W celu zwiększania skuteczności zabiegów i minimalizowaniu ryzyka niepowodzeń oraz potencjalnych zdarzeń niepożądanych wykorzystujemy głównie techniki małoinwazyjne zawsze pod kontrolą aparatury diagnostycznej dedykowanej do danego zabiegu. Techniki zabiegowe wykorzystywane w Pracowni Naczyniowej Kliniki Flebologii wspierane są diagnostyką ultrasonograficzną (USG przezskórne i wewnątrznaczyniowe) oraz radiograficzną. Jest to niewątpliwy krok w przyszłość we współczesnym podejściu flebologicznym. 
 

Radiologia inwazyjna

PRACOWNIA NACZYNIOWA - KLINIKA FLEBOLOGII

W Klinice Flebologii i w Pracowni Diagnostyki Obrazowej Centrum Medycyny Sportowej (CMS) wykorzystujemy wszystkie techniki współczesnej diagnostyki obrazowej w ustalaniu tła choroby żylnej:

Jak pokazuje nasza praktyka codzienna przed wdrożeniem leczenia przyczynowego samo badanie dopplerowskie bywa często niewystarczające. Największym błędem w leczeniu chorób żył jest wyciąganie wniosków tylko i wyłącznie na podstawie samego badania USG Doppler żył kończyn dolnych oraz ograniczanie się do takich metod leczenia jak: stripping czy chirurgiczne wyciąganie żył (tzw. flebektomia). Tego typu podejście diagnostyczno-lecznicze skutkuje zazwyczaj szybkim nawrotem i w dłuższej perspektywie pogorszeniem stanu układu żylnego, wynikającym z wyczerpywania się jego możliwości pojemnościowych. Wykonywane kilkukrotnie zabiegi na układzie powierzchownym, wskutek braku leczenia przyczynowego, doprowadzają do przeciążenia układu głębokiego i do nasilenia objawów klinicznych.

Jak zacząć przyczynowe leczenie chorób żył?

Odpowiedź na to pytanie jest jedna: zawsze od właściwie wykonanego badania USG Doppler. Po dokładnym zobrazowaniu układu żylnego w ponad 90% przypadków jesteśmy w stanie zacząć leczyć Pacjenta przyczynowo. Najtrudniej leczy się Pacjentów, którzy poddani byli w przeszłości kilku zabiegom (np. skleroterapii czy operacji chirurgicznej usuwania żylaków) wykonywanym w niewłaściwej kolejności.

W Klinice Flebologii leczenie przyczynowe chorób żylnych najczęściej zaczyna się w Pracowni Naczyniowej, gdzie wykonywane są małoinwazyjne zabiegi wewnątrzżylne zarówno pod kontrolą aparatury ultrasonograficznej (ultrasonografia przezskórna i wewnątrznaczyniowa), jak również przy asyście aparatury rentgenowskiej z wykorzystaniem najnowocześniejszego ramienia C firmy Philips.

W Pracowni Naczyniowej Kliniki Flebologii wykonywane są liczne procedury żylne, takie jak:

W Pracowni Naczyniowej Kliniki Flebologii w wybranych przypadkach przeprowadzane są również zabiegi łączone (inaczej hybrydowe), polegające na  jednoczasowym leczeniu niewydolności żylnej miednicy, żylnych zespołów uciskowych i niewydolności żylnej kończyn dolnych, także z wykorzystaniem metod chirurgicznych. 

Należy pamiętać, iż współczesne zabiegi wewnątrzżylne cechują się niezwykłą precyzją i znikomą bolesnością. Większość zabiegów wykonywanych w Pracowni Naczyniowej Kliniki Flebologii odbywa się z tzw. dostępu przezskórnego bez cięć na skórze i bez istotnych odczuć bólowych. W zależności o typu procedury, zawsze w znieczuleniu miejscowym i pod kontrolą USG, zakładane są różnego rodzaju koszulki naczyniowe, przez które lekarze flebolodzy i radiolodzy interwencyjni precyzyjnie dostają się do nieprawidłowych naczyń żylnych. 

Pomimo, iż większość współczesnych zabiegów żylnych wykonywanych w naszej Pracowni cechuje się znikomą bolesnością, to jednak każdy z zabiegów przeprowadzany jest przy asyście zespołu anestezjologicznego. Całkowity pobyt Pacjenta w Klinice Flebologii wynika z czasu zabiegu i czasu przebywania w oddziale szpitalnym CMS. W większości przypadków pobyt Pacjenta trwa od 4 do 8 godzin (wszystko w zależności od złożoności wykonywanej procedury).

 

ZESPÓŁ KLINIKI FLEBOLOGII (PRACOWNIA NACZYNIOWA)


Opinie pacjentów