11334.jpeg


Umów wizytę online


Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

 

Jest absolwentem I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, studia ukończył w 1990 roku. W latach 1986-1990 uczestniczył w pracach Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Chirurgii Ogólnej I Chorób Klatki Piersiowej. Od 1990 roku zatrudniony w Centralnym Szpitalu Klinicznym Akademii  Medycznej w Warszawie w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Chorób Klatki Piersiowej. W 1993 roku uzyskał I, a w 1997 II stopień specjalizacji z Chirurgii Ogólnej przechodząc na stanowisko starszego asystenta Kliniki. Pracę doktorską  pod tytułem: „Wyniki i najczęstsze powikłania endarterektomii tętnicy szyjnej wewnętrznej”, której promotorem był prof. dr hab. n. med. Mieczysław Szostek, obronił z wyróżnieniem w 2003 roku. W tym samym roku uzyskał specjalizację z Chirurgii Naczyniowej i rozpoczął pracę jako konsultant w Poradni Naczyniowej SPCSK przy ul. Banacha 1a. Wykonuje zabiegi z zakresu chirurgii naczyniowej, w tym rekonstrukcje naczyń tętniczych kończyn dolnych, tętnic domózgowych, tętnic tułowia, zabiegi na układzie żylnym w leczeniu przewlekłej niewydolności żylnej i zespole pozakrzepowym. W latach 2006-2009 r. pracował jako konsultant Chirurgii Naczyniowej w Szpitalu Wojewódzkim w Kielcach. Jest nauczycielem akademickim , prowadzi zajęcia ze studentami  Wydziału Lekarskiego w Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej.

Specjalizacje i umiejętności:

  • chirurgia ogólna I i II stopień
  • chirurgia naczyniowa

Zakres działalności:

  • flebektomia, mikroflebektomia i miniflebektomia
  • crossectomia, safenectomia, parvectomia
  • zamykanie niewydolnych żył przeszywających
  • zabiegi wewnątrzżylne
  • zabiegi hybrydowe na układzie żylnym

Towarzystwa naukowe:

  • Towarzystwo Chirurgów Polskich
  • European Society for Vascular Surgery
  • International Union of Angiology

Zespół lekarski

Zespół pielęgniarski

Edyta Dłużewska

Edyta Dłużewska

 

Halina Myjak

Halina Myjak

 

Anna Polakowska

Anna Polakowska

 

Julita Słomka

Julita Słomka

 

Ewa Racka

Ewa Racka

 

Ewa Wójcik

Ewa Wójcik

 

Administracja

Aneta Kozera

Aneta Kozera

 

Katarzyna Załuga

Katarzyna Załuga

 

Katarzyna Kowalska

Katarzyna Kowalska