Ostatnie lata to dynamiczny w rozwój w zakresie leczenia wewnątrznaczyniowego zakrzepic żylnych. Trombektomia farmako-mechaniczna i implantacja stentów dedykowanych do naczyń żylnych to nowe podejście do leczenia pozakrzepowych zaburzeń odpływu żylnego w segmencie biodrowo-udowym.

10298.jpg

Najczęstszą przyczyną zasklepienia światła naczynia żylnego jest zakrzepica. Skrzeplina rozwijająca się początkowo przyściennie ulega tzw. propagacji zwykle aż do momentu całkowitego zamknięcia światła naczynia żylnego. Istnieją również inne rzadsze przyczyny obturacji pni żylnych, wywołane czynnikami zewnętrznymi. Są to tzw. zespoły uciskowe. Wśród nich najczęściej spotykamy niekorzystny układ tętnicy w stosunku do plastycznej żyły lub nacieki nowotworowe czy przerzutowo zmienione (powiększone) węzły chłonne, które uciskają światło przebiegających w ich sąsiedztwie pni żylnych.  

Implantacja stentów żylnych (specjalnie zaprojektowanych dla tego typu naczyń) umożliwia leczenie zarówno stanów ostrych (np. ostrych zakrzepic biodrowo-udowych), podostrych, jak i przewlekłych form (np. pozakrzepowo zmienionych żył biodrowych).

Zakrzepice biodrowo-udowe, bądź ciężkie zespoły pozakrzepowe stanowią szczególne wskazanie do założenia stentów dedykowanych do naczyń żylnych. Przywrócenie drożności głównego odpływu krwi żylnej z nogi poprawia natychmiast komfort życia pacjenta, często znacznie niwelując objawy zespołu pozakrzepowego. U osób z niegojącymi się owrzodzeniami żylnymi goleni zabieg stentowania umożliwia ich wyleczenie.

W ostrej fazie zakrzepicy (do 2 tygodni od jej wystąpienia) stent żylny wstawiany jest do naczynia po uprzednim udrożnieniu jego światła, współcześnie najczęściej przy użyciu systemu do trombektomii chemiczno-mechanicznej. Tego typu zabiegi wykonywane są w warunkach szpitalnych na specjalnie do tego przystosowanych salach zabiegowych. Radiolodzy interwencyjni z naszego zespołu wykonują zabiegi stentowania żył w warunkach Szpitala Medicover w Warszawie (dzielnica Wilanów).

 

Animacja zabiegu implantacji stentu żylnego (leczenie zakrzepicy obturacyjnej segmentu biodrowo-udowego) © Optimed

 

Typowe wskazania do zabiegu stentowania żył segmentu biodrowo-udowego:

  • przebyta zakrzepica żył głębokich w odcinku biodrowo-udowym
  • nawrót zakrzepicy w segmencie biodrowo-udowym
  • jawny klinicznie zespół pozakrzepowy
  • zespół uciskowy spływu żylnego miednicy jawny klinicznie (np. zespół May-Thurnera)
  • zakrzepica biodrowo-udowa wtórna do ucisku z zewnątrz (np. wskutek nacieku  nowotworowego)

Pacjenci są kwalifikowani do zabiegu stentowania żył zawsze po wykonaniu badań dopplerowskich z pełną oceną układu żył kończyn dolnych, żył miednicy małej i jamy brzusznej (żył biodrowych wspólnych, zewnętrznych i wewnętrznych oraz żyły głównej dolnej). Procedura kwalifikacyjna poszerzana jest często o ocenę naczyń żylnych w wielowarstwowej tomografii komputerowej (CTV) lub w rezonansie magnetycznym (MRV).

W najtrudniejszych przypadkach, w warunkach szpitalnych, wykonywane są inne badania diagnostyczne, takie jak flebografia czy ultrasonografia wewnątrznaczyniowa (IVUS). Zaletą tej ostatniej metody jest precyzyjna ocena naczyń żylnych od wewnątrz przy użyciu sondy emitującej bezpieczne dla zdrowia ultradźwięki. IVUS wespół z flebografią stanowią obecnie złoty standard przy implantacja stentów dedykowanych do naczyń żylnych.

CENA ZABIEGU STENTOWANIA ŻYŁ: od 12000 zł