Konsultacja radiologiczna jest rodzajem konsultacji specjalistycznej z zakresu diagnostyki obrazowej. W naszym wydaniu polega ona zwykle na wykonaniu specjalistycznego badania naczyniowego USG Doppler oraz na dodatkowej analizie radiologicznych badań diagnostycznych (TK, MR, angiograficznego lub wenograficznego).

12065.jpg

Przy kwalifikacji do leczenia żył wymagane jest często wykonanie badań diagnostycznych przy użyciu różnych metod obrazowych, takich jak: USG Doppler, wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), tomografia komputerowa (TK), rezonans magnetyczny (MR) czy flebografia. Radiolodzy z naszego zespołu posiadają umiejętność obrazowania naczyń we wszystkich wymienionych modalnościach.

Nasi radiolodzy mają doświadczenie zarówno w diagnostyce, jak i leczeniu różnych problemów naczyniowych. Dzięki temu pokierowana przez nas diagnostyka obrazowa jest najbardziej słusznym podejściem, zapewniającym sukces w procesie diagnostyczno-terapeutycznym.

Co nas wyróżnia?

Konsultacji radiologicznych w Klinice Flebologii udzielają specjaliści radiologii i diagnostyki obrazowej, mający doświadczenie w leczeniu chorób naczyniowych, na co dzień pracujący w zespołach diagnostyczno-leczniczych z najlepszymi chirurgami naczyniowymi.

Nasie lekarze radiolodzy zapraszają!