Medycyna estetyczna jest w Polsce stosunkowo młodą dziedziną. Zajmuje się ona przede wszystkim leczeniem i zachowaniem ogólnego dobrostanu ludzi zdrowych.

12074.jpg

Wszystko to dzięki odpowiednio dobranym działaniom zapobiegawczym, a w razie konieczności również rekonstrukcyjnym, mającym na celu poprawę samopoczucia i akceptacji własnego ciała. Poza problematyką starzenia medycyna estetyczna zajmuje się również korektą szeroko pojętych defektów estetycznych o rozmaitym podłożu, takich jak: blizny, zapadnięte policzki, miejscowa otyłość, cellulit, rozstępy i wiele innych odchyleń mogących wpłynąć na dyskomfort płynący z własnego wyglądu.

Medycyna estetyczna obejmuje procedury, których stosowanie jest prawnie dopuszczalne wyłącznie przez lekarzy posiadających prawo wykonywania zawodu.  W trakcie konsultacji lekarza medycyny estetycznej zbierany jest szczegółowy wywiad dotyczący całego zdrowia i przeprowadzonych dotychczas zabiegów, ustalenie i omówienie wszelkich defektów i problemów związanych ze zdrowiem pacjenta i jego samoakceptacją. Następnie omawiany jest zakres działań naprawczych oraz szczegóły dotyczące planowanych zabiegów. Medycyna estetyczna dąży w każdym aspekcie do poprawy jakości zdrowia pacjenta jako całości.

Zapraszamy na konsultację do naszego specjalisty od medycyny estetycznej!