Polityka prywatności

Preambuła

Klinika Flebologii sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej również jako: Klinika Flebologii) szanuje Twoje prawo do prywatności i kładzie nacisk na ochronę danych osobowych użytkowników naszego serwisu internetowego, które mają dla nas zasadnicze znaczenie. Niniejsza „Polityka prywatności” określa koncepcję przyjętą przez Klinikę Flebologii w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach. Wyznaczonym przez Klinikę Flebologii celem w zakresie ochrony danych osobowych jest zabezpieczenie Twojej prywatności oraz roztoczenie najdalej posuniętej ochrony Twoich danych. Rozwój technologii, a także rozwój oferty Kliniki Flebologii, sprawiają, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować użytkowników za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Słowniczek  pojęć

Poniższe opisy nie mają charakteru ścisłych definicji normatywnych. Ich celem jest jedynie przybliżenie użytkownikom niektórych pojęć użytych w naszej „Polityce prywatności”:

1)  Administrator – jest nim Klinika Flebologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa,

2) Cookie - oznacza niewielką informację w postaci danych informatycznych, zapisywaną przez serwer na komputerze, smartfonie lub innym urządzeniu użytkownika za pomocą którego łączy się z Internetem, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, smartfonu lub innego urządzenia. Przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej,

3) Adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),

4) Serwis – oznacza stronę internetową poprzez którą Administrator prowadzi serwis internetowy działający w domenie klinikaflebologii.pl,

5) Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego, zgodnie z przepisami prawa, mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może zostać zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników naszych serwisów

Klinika Flebologii Sp. z o.o. zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U.2015.2135 z późn. zm.) przekazuje użytkownikom serwisu internetowego wskazane poniżej informacje na temat przechowywania, przetwarzania i celów przetwarzania danych osobowych użytkowników.

Administratorem podanych przez użytkowników danych osobowych jest Klinika Flebologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa.
Gromadzone przez Klinikę Flebologii Sp. z o.o. dane przetwarzane są w zakresie zezwolenia udzielonego przez użytkownika lub na podstawie przesłanek legalizujących przetwarzanie danych, wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U.2015.2135 z późn. zm.) w celu realizacji zamówienia usługi medycznej przez użytkowników usług świadczonych przez Klinikę Flebologii.
Dla usprawnienia kontaktu z Państwem i ułatwienia m.in. rejestracji wizyty wprowadziliśmy formularz kontaktowy online oraz możliwość skorzystania z interaktywnego panelu „Umów się” działającego w oparciu o platformę iGabinet.pl, wymagającego utworzenia konta użytkownika. Podczas wypełniania formularza kontaktowego oraz zakładania konta użytkownika w interaktywnym panelu „Umów się”, pojawia się konieczność podania danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz numer PESEL. Podanie wskazanych powyżej danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu umówienia wizyty online lub kontaktu z Państwem. Wypełnienie formularza kontaktowego oraz utworzenie konta użytkownika w panelu „Umów się”, oznacza przesłanie danych osobowych znajdujących się w formularzu online do Kliniki Flebologii.  

Dane użytkowników zebrane po wypełnieniu formularza online oraz rezerwacji wizyty przy użyciu panelu „Umów się”, będą wykorzystane wyłącznie w celu umożliwienia rezerwacji wizyty online, do kontaktu z Państwem i odpowiedzi na Państwa pytania i życzenia oraz działań związanych przekazaniem informacji, a także sprzedażą i marketingiem własnych produktów i usług.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże warunkuje ono wykonywanie czynności o których mowa w pkt 3. Klinika Flebologii Sp. z o.o. informuje o przysługującym Państwu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U.2015.2135 z późn. zm.) prawie dostępu do swoich danych przekazanych Klinice Flebologii oraz ich aktualizacji i poprawiania.

W celu zmodyfikowania lub usunięcia danych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rejestracja@kilinikaflebologii.pl
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Informujemy, iż na podstawie art.10 ust. 2 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U.2013.1422 z późn. zm.), udostępnienie przez Użytkownika adresu e-mail oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na otrzymanie od Kliniki Flebologii wiadomości elektronicznej, celem dalszego wyrażenia zgody na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych od spółki Klinika Flebologii Sp. z o.o. w rozumieniu art. 2 pkt 2 wymienionej wyżej ustawy.

Informacje przechowywane są i przetwarzane przez spółkę Klinika Flebologii Sp. z o.o. z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.
Stosownie do zapisu art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), Klinika Flebologii Sp. z o.o. może zostać zobowiązana do wydania informacji zawartych w logach dostępowych (w tym w szczególności numeru IP komputera) organom państwa, uprawnionym na podstawie prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
Klinika Flebologii Sp. z o.o. jako administrator portalu www.klinikaflebologii.pl nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach portalu www.klinikaflebologii.pl, jak i tych, które umieszczają linki do portalu www.klinikaflebologii.pl.

Klinika Flebologii Sp. z o.o. oczekuje na wszelkie opinie, uwagi i pytania swoich Użytkowników dotyczące zachowania poufności przekazanych danych i informacji. Można się z nami kontaktować elektronicznie, telefonicznie lub pocztą tradycyjną. Szczegóły dotyczące danych kontaktowych dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce „Kontakt”.