Zapisy na kursy specjalistyczne w Klinice Flebologii możliwe są po wcześniejszym założeniu konta użytkownika i wypełnieniu online specjalnej karty zgłoszenia na dany rodzaj kursu.

Informujemy jednocześnie, iż z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc wypełnienie i wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z kwalifikacją na kurs. Uczestnik, który zostanie zakwalifikowany otrzyma na konto mailowe w ciągu 7 dni od wypełnienia zgłoszenia informację zwrotną, potwierdzającą przyjęcie na szkolenie.

Wpłata zaliczki za wybrany kurs w kwocie 40% stawki całkowitej, powinna nastąpić do 3 dni od momentu akceptacji zgłoszenia. Po tym terminie organizator zastrzega sobie prawo wycofania kursanta z listy zapisanych na szkolenie. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zostaną przyjęte na kurs, zostaną o tym fakcie poinformowane przez organizatora.

Opłaty za szkolenia prosimy kierować na konto Kliniki Flebologii: 51 1240 6175 1111 0010 6421 7700
W tytule przelewu należy zamieścić: Imię i Nazwisko kursanta oraz datę rozpoczęcia kursu wg schematu Jan Lipiński_12.05.2016.

Ceny poszczególnych kursów zamieszczone są w dziale Przeglądaj programy kursów. Wszystkie pytania dodatkowe dotyczące szkoleń, prosimy kierować na adres mailowy: kursy@klinikaflebologii.pl lub telefonicznie pod numer: +48 735 998 880.

Złóż wniosek o nadanie konta