3 lut

Badanie USG Doppler - na czym polega?

W czasie badań ultrasonograficznych wykorzystywane jest znane z fizyki zjawisko Dopplera, pozwalające na bezinwazyjne obrazowanie układu naczyń żylnych i tętniczych z możliwością oceny ich funkcji.

W filmie dr Cezary Szary wyjaśnia na czym polega użyteczność współczesnych technik USG Doppler. Ultrasonografia dopplerowska to dziedzina obrazowania naczyń, która zrewolucjonizowała współczesną diagnostykę i leczenie chorób żył. Dzięki przyżyciowemu obrazowaniu efektywność naszego leczenia wzrosła niewspółmiernie w stosunku do metod stosowanych jeszcze kilka lat temu.


Badanie USG Doppler - na czym polega?